Privacybeleid

Bij AIWAYS Distributie Nederland hechten we veel waarde aan het beschermen van uw persoonsgegevens. Daarom hebben we diverse maatregelen getroffen om uw gegevens zo zorgvuldig mogelijk te verwerken en te bewaren. In dit privacystatement beschrijven wij hoe we uw persoonsgegevens verwerken en voor welke doeleinden deze gebruikt worden.

Welke persoonsgegevens verwerken wij?

Wij verwerken uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij, afhankelijk van de situatie, verwerken:

 • Voor– en achternaam
 • Adresgegevens
 • Emailadres
 • Telefoonnummer
 • Geboorteplaats
 • Bankrekeningnummer
 • Kopie rijbewijs ingeval van proefrit en/of aanschaf voertuig
 • Gegevens over uw activiteiten op onze website
 • Internetbrowser en apparaat type
 • IP-adres
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door correspondentie met ons

Wij vragen uw toestemming voor het verwerken van uw persoonsgegevens. Wij besteden de uiterste zorg aan het waarborgen van de veiligheid van uw gegevens. Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan derden, tenzij dit noodzakelijk is voor het doeleinde waarvoor deze bestemd zijn.

In uitzonderlijke gevallen zijn wij genoodzaakt uw gegevens te verstrekken aan overheidsinstanties (belastingdienst of politie of justitie bij vermoeden van fraude). Deze worden alleen verstrekt wanneer hier nadrukkelijk om gevraagd wordt.

Uw e-mailadres wordt tevens gebruikt voor het versturen van onze nieuwsbrief. Indien u deze niet meer wenst te ontvangen kunt u zich hiervoor afmelden via de bijgevoegde link in deze nieuwsbrief.

AIWAYS Distributie Nederland verwerkt geen gegevens van personen jonger dan 18 jaar. Wij bewaren uw persoonsgegevens zolang u klant bent bij AIWAYS Distributie Nederland en u van onze diensten gebruikt wenst te maken.

Recht op informatie

U heeft het recht nadere informatie in te winnen over hoe wij met uw gegevens omgaan en welke rechten u hierin heeft. U heeft het recht om uw persoonsgegeven te laten corrigeren. Wij willen u er op wijzen dat wij wettelijk gezien verplicht zijn bepaalde gegevens 7 jaar te bewaren ter inzage van de overheid.

Heeft u vragen?

Voor vragen omtrent ons privacystatement kunt u contact opnemen met AIWAYS Distributie Nederland: info@aiways.nl.