Software versie 1.7

Deze update bevat de volgende verbeteringen en aanpassingen:

  • Werking Climate Control bij hoge buitentemperaturen (bug software versie 1.6 verholpen)
  • Diverse verbeteringen in de DAB+-bediening en functionaliteit
  • Andermaal verbeterde range bij lage temperaturen
  • Ook is er een (USB) update voor het infotainment systeem, versie 060 (zie voor de aanwezige versie Settings → About: System & MCU version moeten eindigen op 060), wat vooral veel bedieningsverbetering brengt voor voertuigen met DAB+
  • Deze software versie heeft helaas wel een vervelende bug: bij het starten van de auto wordt door middel van storingslampjes en het TPMS scherm op het linker dashboarddisplay aangegeven dat er geen communicatie met de sensoren in de banden is. Er worden dan ook geen bandendruk- en -temperatuurwaarden getoond. Door echter met de auto te rijden zullen uiteindelijk alle waarden vanzelf weer zichtbaar worden. Er wordt verder hard aan een oplossing gewerkt.