Vooruitgang brengt verandering: Aiways in een voortrekkersrol

Vooruitgang brengt verandering: Aiways in een voortrekkersrol

Vooruitgang brengt verandering: Aiways in een voortrekkersrol 512 512 AIWAYS

Verandering moet worden gezien als de regel, niet als de uitzondering. Ook al zijn er maar weinig publieke debatten zo controversieel als die over duurzaamheid, toch moeten deze baanbrekende beslissingen op individuele basis worden genomen. Hiervoor steunt Aiways op een fijnmazig verkoopnetwerk. Alleen een klant die goed geïnformeerd is en op de hoogte is van alle mogelijkheden, kan de beste beslissing nemen.

  • Onzekere tijden: Het was de afgelopen jaren moeilijk om de wereld bij te houden. De mensheid staat regelmatiger dan ooit voor grotere uitdagingen.
  • Baanbrekende beslissingen: Ideale levensstijlen botsen met realiteiten, gewoonten en voorkeuren, waardoor conflicten kunnen ontstaan.
  • Vergemakkelijkt verandering: Aiways staat voor recht door zee, voor plezier en voor een geheel nieuwe rijervaring – de “Electric state of Mind”.

De afgelopen jaren waren uitdagend in veel verschillende dimensies. Van de Covid-pandemie met zijn contactbeperkingen en lockdown-verplichtingen, de extreme spanningen in de gezondheidszorg en de wereldwijd verweven economie tot de Europese energiecrisis, gebeurtenissen zorgen op veel plaatsen voor onzekerheid.

Bovendien zijn er, gezien de klimaatverandering en de steeds luidere stemmen die om verandering roepen, verdere baanbrekende beslissingen op handen die, mede gedreven door politieke beslissingen, vaak botsen met onze eigen gewoonten. Vooral in deze tijden van onzekerheid is externe druk vaak een bron van wrok, zoals recente enquêtes over de thema’s “verbod op verbrandingsmotoren” en “elektromobiliteit” hebben aangetoond.

Meerderheid staat kritisch tegenover het verbod op verbrandingsmotoren en blijft sceptisch over e-mobiliteit

Dit blijkt duidelijk uit de resultaten van de laatste onderzoeken uit Duitsland van adviesbureau Deloitte. Zo wijst ruim tweederde het EU-verbod op nieuwe registraties van voertuigen met verbrandingsmotor vanaf 2035 af.

Positief zijn volgens Deloitte echter de lage onderhoudskosten van een elektrische auto, de grotere duurzaamheid van batterij-elektrische voertuigen en niet in de laatste plaats de financiële prikkels die overheidssubsidies bieden. De meeste respondenten zien echter nog steeds problemen met de laadinfrastructuur en de actieradius van e-voertuigen.

Aiways staat voor e-mobiliteit en wil overtuigen door persoonlijk contact

Bezwaren en voorbehouden zijn in veel gevallen terecht. In veel scenario’s overtuigt elektrische mobiliteit vandaag echter al. Zo is de efficiëntie van elektrische aandrijving onovertroffen, net als het rijcomfort of de aanzienlijk lagere onderhoudseisen.

“Aiways heeft een pioniersrol op zich genomen met haar beslissing om alleen batterij-elektrische voertuigen te bouwen”, legt Dr. Alexander Klose, Executive Vice President Overseas Operations bij Aiways, uit. “Ons MAS-platform is vrij van technische compromissen en kan daardoor de voordelen van elektrische voortstuwing ten volle benutten. Deze voordelen willen wij onze klanten zelf laten ervaren in een persoonlijk gesprek en tijdens een proefrit. Uw eigen indruk is vaak niet alleen de meest overtuigend, maar ook de beslissende.”