Aiways zet voordelen van ecomobiliteit in Europa op een rijtje

Aiways zet voordelen van ecomobiliteit in Europa op een rijtje

Aiways zet voordelen van ecomobiliteit in Europa op een rijtje 1773 1182 AIWAYS

Er zitten vele duidelijke voordelen aan het bezit van of een abonnement op een elektrisch voertuig, zoals het rijplezier, de levenslange brandstofbesparing, de wetenschap dat je een bijdrage levert aan het behoud van de planeet en het genot van de nieuwste en beste mobiliteitstechnologieën die de auto-industrie te bieden heeft.

Niet zo duidelijk zijn de ‘verborgen’ financiële voordelen van een elektrisch voertuig. Hierbij gaat het met name om de voordelen die de overheid en lokale autoriteiten bieden om de schadelijke uitstoot in stedelijke gebieden te verminderen en de door hen toegezegde CO2-reductie te realiseren.

Met de start van een nieuw jaar – een jaar waarin de aandacht voor en de populariteit van elektrische voertuigen in Europa enorm zullen toenemen – heeft Aiways, de fabrikant van de volledig elektrische Aiways U5 SUV, voor het gemak de vele financiële voordelen voor kopers van een elektrisch voertuig op een rijtje gezet.

Directe prijs- en belastingvoordelen

Er zijn momenteel subsidies en belastingvoordelen bij de aanschaf van een elektrisch voertuig in 26 van de 27 EU-landen om elektrisch rijden te stimuleren. Met deze stimuleringsmaatregelen willen overheden de aanschafkosten van een elektrisch voertuig verlagen, omdat potentiële kopers deze als een belemmering kunnen ervaren.

Estland biedt de grootste maximale aanschafsubsidie voor elektrische voertuigen in Europa. De Estse overheid neemt maximaal 50% van de aanschafkosten van het voertuig voor haar rekening (maximaal € 18.000,-). Dit is twee keer zo genereus als de EV-stimulansen die in Duitsland worden aangeboden, die een ‘milieubonus’ van € 9.000 bieden als de nieuwe EV tot € 40.000 kost. De bonus omvat een overheidssubsidie van € 6.000,- en naargelang het voertuigmerk nog eens € 3.000,- van de fabrikant. Om in aanmerking te komen voor de milieubonus in Duitsland, kunnen kopers bijvoorbeeld de volledig elektrische Aiways U5 SUV voor nog geen € 29.993 aanschaffen.

In Frankrijk kunnen potentiële kopers een aanvraag indienen voor een korting van 27% op de brutoprijs van het voertuig (inclusief btw), waarbij het maximaal uit te keren bedrag € 6.000,- bedraagt. Dit geldt alleen voor voertuigen met een cataloguswaarde van minder dan € 45.000,-. Bij voertuigen tussen de € 45.000,- en € 60.000,- wordt een subsidie van € 2.000,- toegekend.

Andere landen hanteren iets andere maar niet minder gunstige stimuleringsmaatregelen voor de aanschaf van een elektrisch voertuig. De Deense overheid heeft bijvoorbeeld de BPM voor elektrische voertuigen aanzienlijk verlaagd. Deze loopt van 85% tot 150% voor nieuwe voertuigen met een verbrandingsmotor. De aanschaf van een elektrisch voertuig in 2021 leverde een gemiddelde BPM-verlaging op van bijna € 11.000,-. Dit leidde tot een gelijk speelveld voor elektrische voertuigen en voertuigen met een verbrandingsmotor. Noorwegen hanteert een vergelijkbare aanpak. Hier hoeven kopers van een elektrisch voertuig de gebruikelijke 25% btw op een nieuw of gebruikt elektrisch voertuig niet te betalen.

Het merendeel van de landen in Europa biedt vrijstelling van standaardbelastingen bij de aanschaf van een elektrisch voertuig. Dit geldt onder meer voor Duitsland, Italië en Spanje, drie markten waar de Aiways U5 SUV te koop is. Andere markten waarop Aiways vertegenwoordigd is, zoals Frankrijk, België, Denemarken en Nederland, bieden een minimum- of lager tarief van de motorrijtuigenbelasting.

Ondersteuning bij het opladen

De beschikbare stimuleringsmaatregelen strekken zich ook uit tot het opladen van het elektrische voertuig. Dit betreft zowel laadpunten in woonwijken als commerciële oplaadpunten. De installatie van voldoende particuliere en openbare laadstations wordt beschouwd als de sleutel tot het wijdverbreide gebruik van elektrische voertuigen door particulieren en bedrijven.

In heel Europa doen overheden er alles aan om mensen voor zover mogelijk over te laten stappen op groene stroom uit windenergie, zonne-energie of biomassa.

Als de koper van een elektrisch voertuig in bijvoorbeeld België het huishoudelijk gebruik van groene stroom aan kan tonen, komt hij in aanmerking voor een subsidie van maximaal € 1.500,- voor de installatie van een laadpaal bij of in de directe nabijheid van zijn huis. Vergelijkbare subsidies tot een maximumbedrag van € 960 zijn beschikbaar in Oostenrijk, Frankrijk en Duitsland. In Frankrijk kan de subsidie verhoogd worden tot €1.660 voor een gedeelde laadpaal. In Italië kunnen kopers van een elektrisch voertuig een vergoeding van maximaal € 2.000,- aanvragen voor de aanschaf en installatie van een laadpunt (maximaal 22 kW) op een parkeerplaats voor individueel of gedeeld privégebruik.

In Nederland kunnen burgers in de meeste regio’s eenvoudigweg de gratis installatie van een openbaar laadpaal in de buurt van hun huis of werkplek aanvragen. Na de installatie is de toegang tot de laadpaal gratis en betalen ze alleen voor de geladen stroom. Dit blijkt een zeer effectieve maatregel, want eind 2019 bevond 26% van alle laadpunten in de EU zich in Nederland.

Parkeervoordelen

De financiële voordelen stoppen niet zodra je een elektrisch voertuig hebt gekocht en een laadpaal hebt geïnstalleerd. Het dagelijks gebruik van het voertuig levert steeds meer extra voordelen op die samenhangen met emissievrij rijden.

In Duitsland bijvoorbeeld bieden meer dan honderd steden en gemeenten privileges, zoals gratis en gereserveerde parkeerplaatsen, het gebruik van bus- en taxibanen en toestemming om op normaliter verboden wegen te rijden. In Denemarken geldt er voor elektrische voertuigen een maximale vrijstelling van € 670 per jaar voor parkeergeld. Op alle Europese markten is er sprake van vergelijkbare stimuleringsmaatregelen. In Noorwegen strekt de vrijstelling zich uit tot het gratis gebruik van tolbruggen en veerdiensten, terwijl kopers van een elektrisch voertuig in Italië 30% tot 40% lagere verzekeringskosten hebben.

Groene kentekenplaten

In bepaalde Europese landen kun je nu een groene kentekenplaat voor je elektrische voertuig kopen. Het doel hiervan is de aandacht voor elektrisch rijden vergroten en bestuurders gemakkelijker laten profiteren van lokale stimuleringsmaatregelen zoals gratis of goedkoper parkeren.

In dat opzicht volgt Europa het voorbeeld van China. Al in 2016 begon de Chinese overheid speciale groene kentekenplaten af te geven aan kopers van elektrische voertuigen, zodat deze beter te onderscheiden en te herkennen waren. De groene kentekenplaten zijn niet onderworpen aan het systeem van beperkte afgifte van kentekenplaten in veel Chinese steden, dat bedoeld is om het aantal vervuilende voertuigen in stedelijke gebieden terug te dringen.

Zo heeft bijvoorbeeld Shanghai, de thuishaven van Aiways, toegezegd tot ten minste eind 2023 speciale gratis kentekenplaten af te geven aan nieuwe kopers van een elektrisch voertuig om het gebruik en de aanschaf van milieuvriendelijke voertuigen te stimuleren.

De Chinese overheid heeft uiteenlopende maatregelen genomen om de populariteit van elektrische voertuigen te bevorderen. Haar streven hierbij is dat nieuwe emissievrije voertuigen in 2035 een marktaandeel van 20% hebben.